odpady inne niz niebezpieczne

odpady inne niz niebezpieczne

Biblijny ostrzeżenie dotyczące wydarzeń czasów końca jest jak biuletynie pogody informując nas o zbliżającym się huraganem kategorii 5, który ma siać spustoszenie i pozostawić śmierć i zniszczenie w swym szlaku. Jak przerażające, jak ta wiadomość może brzmieć, reporter pogoda jest po prostu dzieląc tę ??informację w interesie coraz publicznej do podjęcia niezbędnych środków ostrożności oraz w celu zapewnienia odpowiedniego przygotowania. To jest bardzo podobne do tego, co się komunikat końcowy czas przeznaczony jest do osiągnięcia.

W odliczania zdarzeń prowadzących do końca wszystkich rzeczy, prorok Joel prorokował końcowego wylanie Ducha Świętego na Boże dzieci tuż przed "wielki i straszny dzień Pana". Jest w tym kontekście, że grzesznicy znajdą wyzwolenie "w ostatki, których Pan wezwie" (zobacz Joel 2: 28-32). Zgodnie z mocą prysznice Ostatnich deszczowych Ducha Bożego, Ewangelia o królestwie będzie trąbił na całym świecie dla każdego człowieka, aby usłyszeć. Jak było za dni Noego, Pan dołoży wszelkich starań, aby zadzwonić do wszystkich grzeszników do nawrócenia, zanim on smites ziemi przekleństwem (Mal. 4: 5, 6).

Artykuł dzięki:

Post Your Comment Here

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *